Thành tựu
  • CERTIFICATE
  • MERIT
  • GALLERY
  • NEWS
Certificate Ms. Ngo Thi Phuong Thuy won the title
"Entrepreneur in Ho Chi Minh City Industrial Park in 2015"
Certificate of Merit for Outstanding Achievement
in attracting investment, actively contributing to and developing export processing zones and industrial parks in Ho Chi Minh City
Event
"ANNOUNCEMENT OF TOP 10 PRESTIGE COMPANIES 2017 IN CONSTRUCTION - REAL ESTATE INDUSTRY"

HLI THAM DỰ LỄ VINH DANH SÀN GIAO DỊCH - CÔNG NGHỆ - DỰ ÁN BẤT ĐỘNG SẢN

Xuất phát điểm là một doanh nghiệp nghiên cứu thị trường, kinh doanh bất động sản suy tín, sau4 năm hoạt động. Hòa Long Investment đã lớn mạnh và trở thành nhà phát triển, kinh doanh bất động sản công nghiệp lớn tại Hồ Chí Minh hay khu vực Miền Nam…

Xuất phát điểm là một doanh nghiệp nghiên cứu thị trường, kinh doanh bất động sản suy tín, sau4 năm hoạt động. Hòa Long Investment đã lớn mạnh và trở thành nhà phát triển, kinh doanh bất động sản công nghiệp lớn tại Hồ Chí Minh hay khu vực Miền Nam…

Xuất phát điểm là một doanh nghiệp nghiên cứu thị trường, kinh doanh bất động sản suy tín, sau4 năm hoạt động. Hòa Long Investment đã lớn mạnh và trở thành nhà phát triển, kinh doanh bất động sản công nghiệp lớn tại Hồ Chí Minh hay khu vực Miền Nam…

HLI THAM DỰ LỄ VINH DANH SÀN GIAO DỊCH - CÔNG NGHỆ - DỰ ÁN BẤT ĐỘNG SẢN

Xuất phát điểm là một doanh nghiệp nghiên cứu thị trường, kinh doanh bất động sản suy tín, sau4 năm hoạt động. Hòa Long Investment đã lớn mạnh và trở thành nhà phát triển, kinh doanh bất động sản công nghiệp lớn tại Hồ Chí Minh hay khu vực Miền Nam…

Xuất phát điểm là một doanh nghiệp nghiên cứu thị trường, kinh doanh bất động sản suy tín, sau4 năm hoạt động. Hòa Long Investment đã lớn mạnh và trở thành nhà phát triển, kinh doanh bất động sản công nghiệp lớn tại Hồ Chí Minh hay khu vực Miền Nam…

Xuất phát điểm là một doanh nghiệp nghiên cứu thị trường, kinh doanh bất động sản suy tín, sau4 năm hoạt động. Hòa Long Investment đã lớn mạnh và trở thành nhà phát triển, kinh doanh bất động sản công nghiệp lớn tại Hồ Chí Minh hay khu vực Miền Nam…

HLI THAM DỰ LỄ VINH DANH SÀN GIAO DỊCH - CÔNG NGHỆ - DỰ ÁN BẤT ĐỘNG SẢN

Xuất phát điểm là một doanh nghiệp nghiên cứu thị trường, kinh doanh bất động sản suy tín, sau4 năm hoạt động. Hòa Long Investment đã lớn mạnh và trở thành nhà phát triển, kinh doanh bất động sản công nghiệp lớn tại Hồ Chí Minh hay khu vực Miền Nam…

Xuất phát điểm là một doanh nghiệp nghiên cứu thị trường, kinh doanh bất động sản suy tín, sau4 năm hoạt động. Hòa Long Investment đã lớn mạnh và trở thành nhà phát triển, kinh doanh bất động sản công nghiệp lớn tại Hồ Chí Minh hay khu vực Miền Nam…

Xuất phát điểm là một doanh nghiệp nghiên cứu thị trường, kinh doanh bất động sản suy tín, sau4 năm hoạt động. Hòa Long Investment đã lớn mạnh và trở thành nhà phát triển, kinh doanh bất động sản công nghiệp lớn tại Hồ Chí Minh hay khu vực Miền Nam…

About us

HOT NEWS