Cty CP sản xuất cơ khí

HOÀ LONG

www.hoalongcokhi.com.vn

Nhận thấy xu hướng phát triển trong ngành bất động sản công nghiệp cho thuê cùng với sự tin tưởng của khách hàng. Năm 2021, HLI quyết định nghiên cứu tiếp tục đầu tư nhà xưởng cho thuê theo mô hình full option.

Bao gồm nhà xưởng, hệ thống kho lạnh, kệ công nghiệp hoặc nhà xưởng theo yêu cầu trên toàn bộ cụm KCN thuộc HLI.

Dịch vụ. kho kệ công nghiệp

CỔ ĐÔNG CHIẾN LƯỢC HOÀ LONG CƠ KHÍ -
CÔNG TY KHO KỆ CÔNG NGHIỆP

kho kệ công nghiệp

Chú trọng công nghệ tiên tiến nước ngoài kết hợp và ứng dụng cho ngành môi trường Việt Nam, cung cấp dịch vụ EPCO và các dịch vụ môi trường có liên quan.

EPCO là một mô hình hoạt động rất phù hợp trong ngành môi trường hiện nay (E: thiết kế, P: cung cấp thiết bị công nghệ, c: thi công xây dựng công trình, O: vận hành, bảo trì bảo dưỡng.)

Phương châm hoạt động của Công ty: cung cấp các dịch vụ chất lượng và xây dựng sự tin tưởng đôi bên. Dịch vụ bao gồm: thiết kế, thi công lắp đặt, quản lý vận hành và bảo trì, tư vấn kỹ thuật môi trường và các thủ tục pháp lý có liên quan.

xem thêm sản phẩm

sản xuất kho kệ

Chú trọng công nghệ tiên tiến nước ngoài kết hợp và ứng dụng cho ngành môi trường Việt Nam, cung cấp dịch vụ EPCO và các dịch vụ môi trường có liên quan.

EPCO là một mô hình hoạt động rất phù hợp trong ngành môi trường hiện nay (E: thiết kế, P: cung cấp thiết bị công nghệ, c: thi công xây dựng công trình, O: vận hành, bảo trì bảo dưỡng.)

Phương châm hoạt động của Công ty: cung cấp các dịch vụ chất lượng và xây dựng sự tin tưởng đôi bên. Dịch vụ bao gồm: thiết kế, thi công lắp đặt, quản lý vận hành và bảo trì, tư vấn kỹ thuật môi trường và các thủ tục pháp lý có liên quan.

sản xuất kho kệ

Chú trọng công nghệ tiên tiến nước ngoài kết hợp và ứng dụng cho ngành môi trường Việt Nam, cung cấp dịch vụ EPCO và các dịch vụ môi trường có liên quan.

EPCO là một mô hình hoạt động rất phù hợp trong ngành môi trường hiện nay (E: thiết kế, P: cung cấp thiết bị công nghệ, c: thi công xây dựng công trình, O: vận hành, bảo trì bảo dưỡng.)

Phương châm hoạt động của Công ty: cung cấp các dịch vụ chất lượng và xây dựng sự tin tưởng đôi bên. Dịch vụ bao gồm: thiết kế, thi công lắp đặt, quản lý vận hành và bảo trì, tư vấn kỹ thuật môi trường và các thủ tục pháp lý có liên quan.

sản xuất kho kệ

Chú trọng công nghệ tiên tiến nước ngoài kết hợp và ứng dụng cho ngành môi trường Việt Nam, cung cấp dịch vụ EPCO và các dịch vụ môi trường có liên quan.

EPCO là một mô hình hoạt động rất phù hợp trong ngành môi trường hiện nay (E: thiết kế, P: cung cấp thiết bị công nghệ, c: thi công xây dựng công trình, O: vận hành, bảo trì bảo dưỡng.)

Phương châm hoạt động của Công ty: cung cấp các dịch vụ chất lượng và xây dựng sự tin tưởng đôi bên. Dịch vụ bao gồm: thiết kế, thi công lắp đặt, quản lý vận hành và bảo trì, tư vấn kỹ thuật môi trường và các thủ tục pháp lý có liên quan.

LIÊN HỆ NHẬN BÁO GIÁ

E-profile

Các yêu cầu đặc biệt của khách hàng đều được Hoà Long đáp ứng nhanh chóng nhất.

Tải profile 2021