NHÀ XƯỞNG KHU CÔNG NGHIỆP Hải Sơn

Hải Sơn

ĐÁP ỨNG MỌI YÊU CẦU
CỦA KHÁCH HÀNG

Nhận thấy xu hướng phát triển trong ngành bất động sản công nghiệp cho thuê cùng với sự tin tưởng của khách hàng. Năm 2021, HLI tiếp tục nghiên cứu tiếp tục đầu tư nhà xưởng cho thuê theo mô hình full option. Bao gồm nhà xưởng xây sẵn, hệ thống kho lạnh, kệ công nghiệp hoặc nhà xưởng theo yêu cầu trên toàn bộ cụm KCN thuộc HLI.

NHÀ XƯỞNG FULL OPTION

SẢN PHẨM
DỊCH VỤ

LIÊN HỆ NHẬN BÁO GIÁ

E-profile

Các yêu cầu đặc biệt của khách hàng đều được Hoà Long đáp ứng nhanh chóng nhất.

Tải profile 2021