HẠ TẦNG KHU CÔNG NGHIỆP

HẠ TẦNG THÔNG MINH VÀ DỊCH VỤ TIỆN ÍCH TOÀN DIỆN

PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG SẢN PHẨM CÔNG NGHIỆP THÔNG MINH THEO CONCEPT ECO SMART

Là một trong những đơn vị tiên phong phát triển hệ thống sản phẩm công nghiệp thông minh theo Concept Eco Smart. Chúng tôi đang tập trung vào việc phát triển các giải pháp sử dụng các tài nguyên mới và sáng tạo để tạo ra một môi trường hoạt động kinh doanh bền vững, tối ưu và tiết kiệm. Các sản phẩm công nghiệp được HLI đầu tư nằm tại các vị trí đắc địa, diện tích linh hoạt và kết nối hạ tầng đầy đủ: Hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng dịch vụ và hạ tầng xã hội; đảm bảo tiện ích cho khách hàng/đối tác hay khu dân cư lân cận.

Chúng tôi tạo ra những sản phẩm công nghiệp thông minh dựa trên những yếu tố 4 yếu tố bao gồm: Eco-Friendly (Thân thiện môi trường), Economy (Tiết kiệm), Ecosystem (Hệ sinh thái) và Smart (Thông minh).

– Eco-Friendly:Tiêu chuẩn LEED, Lotus, Greenmark,Tiết kiệm năng lượng tiêu thụ
– Economy: Tiết kiệm chi phí đầu tư & vận hành cho đối tác và các bên liên quan
– Ecosystem: Chuỗi giá trị từ hệ sinh thái từ hệ thống FGC.Industry, Hệ sinh thái khách hàng
– Smart: Hightech Experience (Pre-invest) (AR, VR, 360 Exhibition…). ,Phầm mềm trong quản lý CSKH

Các loại mô hình sản phẩm:

– Nhà xưởng dịch vụ
– Nhà xưởng cao tầng
– Nhà xưởng kho thường tiêu chuẩn
– Nhà xưởng kho mát

Lĩnh vực đầu tư

HOT NEWS