Vị trí tuyển dụng

Tuyển dụng

Vị trí tuyển dụng

STT Vị trí tuyển dụng Số lượng Địa điểm làm việc Ngày hết hạn  
01 Nhân viên Sale Admin 1 280A17 Lương Định Của, P. An Phú, TP. Thủ Đức - TP. HCM 03/03/2023 Chi tiết
02 Nhân viên Kinh doanh tư vấn & môi giới 1 280A17 Lương Định Của, P. An Phú, TP. Thủ Đức - TP. HCM 03/03/2023 Chi tiết
03 Nhân viên xây dựng quan hệ đối tác 1 280A17 Lương Định Của, P. An Phú, TP. Thủ Đức - TP. HCM 03/03/2023 Chi tiết
04 Chuyên viên kỹ thuật & bảo trì 1 280A17 Lương Định Của, P. An Phú, TP. Thủ Đức - TP. HCM 03/03/2023 Chi tiết
05 Chuyên viên chăm sóc khách hàng 1 280A17 Lương Định Của, P. An Phú, TP. Thủ Đức - TP. HCM 03/03/2023 Chi tiết
06 Chuyên viên Kinh doanh tiếng Nhật 1 280A17 Lương Định Của, P. An Phú, TP. Thủ Đức - TP. HCM 03/03/2023 Chi tiết
07 Chuyên viên Kinh doanh tiếng Hàn (người Hàn) 1 280A17 Lương Định Của, P. An Phú, TP. Thủ Đức - TP. HCM 03/03/2023 Chi tiết
08 Chuyên viên Kinh doanh tiếng Hoa 1 280A17 Lương Định Của, P. An Phú, TP. Thủ Đức - TP. HCM 03/03/2023 Chi tiết
09 Chuyên viên MKT (Content Marketing) 1 280A17 Lương Định Của, P. An Phú, TP. Thủ Đức - TP. HCM 03/03/2023 Chi tiết
010 Chuyên viên MKT (Brand Strategy) 1 280A17 Lương Định Của, P. An Phú, TP. Thủ Đức - TP. HCM 03/03/2023 Chi tiết
011 GĐ/Trưởng phòng Kinh doanh 1 280A17 Lương Định Của, P. An Phú, TP. Thủ Đức - TP. HCM 03/03/2023 Chi tiết
012 NHÂN VIÊN SALE & MARKETING 3 280A17 Lương Định Của, Phường An Phú, TP. Thủ Đức, TP.HCM 30/06/2022 Chi tiết
013 TRƯỞNG NHÓM KINH DOANH (CHO THUÊ NHÀ XƯỞNG) 1 280A17 Lương Định Của, Phường An Phú, TP. Thủ Đức, TP.HCM 30/06/2022 Chi tiết