Vị trí tuyển dụng

Tuyển dụng

Vị trí tuyển dụng

STT Vị trí tuyển dụng Số lượng Địa điểm làm việc Ngày hết hạn  
01 Chuyên viên MKT (Content Marketing) 1 280A17 Lương Định Của, P. An Phú, TP. Thủ Đức - TP. HCM 03/08/2023 Chi tiết
02 Chuyên viên MKT (Designer) 1 280A17 Lương Định Của, P. An Phú, TP. Thủ Đức - TP. HCM 03/08/2023 Chi tiết