Sự kiện

tin hoà long

SỰ KIỆN GỌI VỐN ĐẦU TƯ: HLI - CÙNG THIÊN THẦN CẤT CÁNH

SỰ KIỆN GỌI VỐN ĐẦU TƯ: HLI - CÙNG THIÊN THẦN CẤT CÁNH

7/12/2021

Ngày 7/12/2021, Hoa Long Invest (HLI) chính thức tổ chức sự kiện gọi vốn đầu tư vòng Angel với tên gọi HLI - CÙNG THIÊN THẦN CẤT CÁNH. Sự kiện gọi vốn chính là bước khởi đầu hướng đến mục tiêu IPO vào tháng 6 năm 2023 của HLI.

Xem thêm

KÝ KẾT HỢP TÁC CHIẾN LƯỢC GIỮA FGROUP HOLDING, HÒA LONG INVEST VỚI AURA CAPITAL

KÝ KẾT HỢP TÁC CHIẾN LƯỢC GIỮA FGROUP HOLDING, HÒA LONG INVEST VỚI AURA CAPITAL

20/102021

Ngày 20/10/2021, lễ ký kết hợp tác chiến lược giữa Fgroup, Hòa Long Invest (HLI) và Tập đoàn Aura Capital dã diễn ra thành công tốt đẹp tại tòa nhà Fgroup.

Xem thêm

LỄ KÝ KẾT M&A GIỮA HOA LONG INVEST, FGROUP HOLDING VÀ KIM LONG

LỄ KÝ KẾT M&A GIỮA HOA LONG INVEST, FGROUP HOLDING VÀ KIM LONG

24/04/2021

Sáng ngày 24/04/2021 tại tầng G tòa nhà Fgroup, Hoa Long Invest (HLI) cùng Tập đoàn Fgroup đã hoàn tất lễ ký kết thỏa thuận M&A với Công ty Cổ phần Công nghệ Môi trường Kim Long.

Xem thêm

Đầu tư tài chính vào lĩnh vực gì sau đại dịch Covid

Đầu tư tài chính vào lĩnh vực gì sau đại dịch Covid

12/11/2021

Amet minim mollit non deserunt ullamco est sit aliqua dolor do amet sint.
Velit officia consequat duis enim velit mollit. Exercitation veniam consequat sunt nostrud amet.

Xem thêm

Đầu tư tài chính vào lĩnh vực gì sau đại dịch Covid

Đầu tư tài chính vào lĩnh vực gì sau đại dịch Covid

12/11/2021

Amet minim mollit non deserunt ullamco est sit aliqua dolor do amet sint.
Velit officia consequat duis enim velit mollit. Exercitation veniam consequat sunt nostrud amet.

Xem thêm

Đầu tư tài chính vào lĩnh vực gì sau đại dịch Covid

Đầu tư tài chính vào lĩnh vực gì sau đại dịch Covid

12/11/2021

Amet minim mollit non deserunt ullamco est sit aliqua dolor do amet sint.
Velit officia consequat duis enim velit mollit. Exercitation veniam consequat sunt nostrud amet.

Xem thêm

Đầu tư tài chính vào lĩnh vực gì sau đại dịch Covid

Đầu tư tài chính vào lĩnh vực gì sau đại dịch Covid

12/11/2021

Amet minim mollit non deserunt ullamco est sit aliqua dolor do amet sint.
Velit officia consequat duis enim velit mollit. Exercitation veniam consequat sunt nostrud amet.

Xem thêm

Đầu tư tài chính vào lĩnh vực gì sau đại dịch Covid

Đầu tư tài chính vào lĩnh vực gì sau đại dịch Covid

12/11/2021

Amet minim mollit non deserunt ullamco est sit aliqua dolor do amet sint.
Velit officia consequat duis enim velit mollit. Exercitation veniam consequat sunt nostrud amet.

Xem thêm