HẠ TẦNG KHU CÔNG NGHIỆP

HẠ TẦNG THÔNG MINH VÀ DỊCH VỤ TIỆN ÍCH TOÀN DIỆN

CUNG CẤP DỊCH VỤ TOÀN DIỆN TRONG QUÁ TRÌNH TRƯỚC - TRONG - SAU ĐẦU TƯ

1 Trước khi đầu tư:

– Nghiên cứu thị trường
– Tư vấn giới thiệu dự án & vị trí đầu tư
– Tư vấn & cung cấp dịch vụ pháp lý đầu tư ban đầu (Thủ tục đầu tư ERC, IRC & Thủ tục pháp lý khác)

2 Trong quá trình triển khai đầu tư:

– Tư vấn dịch vụ liên quan đến hoạt động triển khai bao gồm:
+ Đánh giá tác động môi trường
+ Phòng cháy chữa cháy
+ Hành chính nhân sự

– Cung cấp các giải pháp và sản phẩm liên quan bao gồm:
+ Nội thất bên trong
+ Hệ thống kho kệ
+ Hệ thống IT

3 Sau khi đầu tư:

– Tư vấn dịch vụ liên quan kế toán, thuế, luật
– Cung cấp dịch vụ kết nối giao thương
– Cung cấp giải pháp truyền thông, marketing tích hợp

Lĩnh vực hoạt động

HOT NEWS