DỊCH VỤ TƯ VẤN

Liên kết đầu tư

HLI liên kết đầu tư với các đơn vị trọng điểm trong khối công nghiệp, tư vấn các giải pháp quản trị, tài chính và vận hành cho các doanh nghiệp đang sản xuất và kinh doanh trong khối công nghiệp tại thị trường Việt Nam.

Dịch vụ. DỊCH VỤ LIÊN KẾT ĐẦU TƯ

DỊCH VỤ TƯ VẤN
LIÊN KẾT ĐẦU TƯ

DỊCH VỤ TƯ VẤN
LIÊN KẾT ĐẦU TƯ

Hiện nay HLI liên kết đầu tư với các đơn vị trọng điểm trong khối công nghiệp, không chỉ cung cấp các giải pháp nhân lực, kế toán, năng lượng; mà còn tư vấn các dịch vụ quản trị vận hành, đầu tư tài chính và tư vấn pháp lý, giúp các doanh nghiệp thuận lợi trong việc sản xuất và kinh doanh, gia tăng giá trị kinh tế và vị thế trên thị trường.

xem thêm sản phẩm

ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH

TƯ VẤN PHÁP LÝ

QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ

KẾ TOÁN – KIỂM TOÁN

NGUYÊN LIỆU TÁI TẠO

NĂNG LƯỢNG

LOGISTIC

BẢO HIỂM

LIÊN HỆ NHẬN BÁO GIÁ

E-profile

Các yêu cầu đặc biệt của khách hàng đều được Hoà Long đáp ứng nhanh chóng nhất.

Tải profile 2021